Οι εγκαταστάσεις παραγωγής της Bübchen είναι κλιματικά ουδέτερες!

Με αίσθημα ευθύνης για το μέλλον των παιδιών μας και του πλανήτη, κάνουμε ένα βήμα παραπέρα: Υποστηρίζουμε ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα για την προστασία του κλίματος στην Ινδία. 

Ορισμός

Τι σημαίνει «κλιματική ουδετερότητα»;

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου,* όπως του διοξειδίου του άνθρακα είναι πλέον αναπόφευκτες. Εξαιτίας αυτών των εκπομπών, η θερμοκρασία της Γης αυξάνεται διαρκώς, με αποτέλεσμα να λιώνουν οι πάγοι στους πόλους και να ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας. Οι ποικίλες αρνητικές συνέπειες της υπερθέρμανσης του πλανήτη περιγράφονται με τον όρο «κλιματική αλλαγή».

Ο όρος «κλιματική ουδετερότητα» αναφέρεται στις ανθρώπινες δραστηριότητες οι οποίες δεν έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο κλίμα. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μειώνονται στο ελάχιστο και αντισταθμίζονται. Οι επιχειρήσεις, οι διαδικασίες παραγωγής ή τα προϊόντα χαρακτηρίζονται κλιματικά ουδέτερα, όταν οι εκάστοτε εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα υπολογίζονται και στη συνέχεια αντισταθμίζονται, μέσω της υποστήριξης διεθνώς αναγνωρισμένων προγραμμάτων για την προστασία του κλίματος. 

* Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2 ) είναι το πιο γνωστό από τα αέρια του θερμοκηπίου. Για τον λόγο αυτό, παρακάτω αναφέρονται  μόνο οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, αλλά κάθε φορά εννοούνται και τα άλλα αέρια του θερμοκηπίου. 
Η προστασία του κλίματος ως βασική αρχή μας

Συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με τους εξής τρόπους:

1. Υπολογισμός των εκπομπών CO2
Σε συνεργασία με τους ειδικούς της εταιρείας περιβαλλοντικών μελετών ClimatePartner, υπολογίσαμε τις συνολικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στις εγκαταστάσεις μας στο Ζοστ – από την καθημερινή μετακίνηση των εργαζομένων στους χώρους εργασίας μέχρι την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και νερού.

2. Μείωση των εκπομπών CO2
Στους χώρους παραγωγής μας στο Ζοστ, μειώνουμε, όπου μπορούμε, τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, καθώς και μηχανές που εξοικονομούν ενέργεια. Επιπλέον, χάρη στις νέες συσκευασίες μας *από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό, όχι μόνο εξοικονομούμε πρώτες ύλες, αλλά και μειώνουμε σημαντικά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

3. Αντιστάθμιση των εκπομπών CO2
Υποστηρίζοντας ένα πιστοποιημένο περιβαλλοντικό πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών, αντισταθμίζουμε οικειοθελώς όλες τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που δεν έχουμε καταφέρει (ακόμη) να μειώσουμε.

*Σύντομα θα συμπεριλάβουμε το πώμα, την ετικέτα και τις χρωστικές ουσίες της συσκευασίας.
Αντισταθμίζουμε και συγκρίνουμε

Μέσα στο 2021, αντισταθμίσαμε 1.500 τόνους διοξειδίου του άνθρακα!

Αυτή η ποσότητα είναι μεγαλύτερη από εκείνη που εκλύεται κατά τη διάρκεια
climate1

χιλιάδες οικονομικών πτήσεων

από το Μόναχο στο Βερολίνο

climate2

γύρων του Ισημερινού με το αυτοκίνητο

δηλαδή κατά την κάλυψη μιας απόστασης μεγαλύτερης από 4,6 εκατομμύρια χιλιόμετρα

climate3

εκατομμυρίων πλύσεων στους 60°C

Αυτή είναι η ετήσια κατανάλωση για περισσότερες από 15.000 οικογένειες, οι οποίες βάζουν πλυντήριο δύο φορές την εβδομάδα

Το πρόγραμμα για την προστασία του κλίματος

Οι μονάδες βιοαερίου στην Ινδία είναι μια καλή ιδέα.

Αποφασίσαμε να υποστηρίξουμε ένα εξαιρετικό πρόγραμμα για την προστασία του κλίματος στην Ινδία. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά τις μονάδες βιοαερίου και υλοποιείται στην ομόσπονδη πολιτεία της Κεράλα, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Ινδίας. Ενώ μέχρι πρότινος οι κάτοικοι χρησιμοποιούσαν καυσόξυλα, τα οποία απελευθερώνουν μεγάλη ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα, τώρα λειτουργούν στην περιοχή μονάδες βιοαερίου, όπου παράγεται καθαρή ενέργεια από οργανικά απόβλητα.
Το βιοαέριο εξασφαλίζει στους κατοίκους της περιοχής καθαρή ενέργεια για το μαγείρεμα και τη θέρμανση, χωρίς να εκλύει καπνό ή να προκαλεί ατμοσφαιρική ρύπανση. Επιπλέον, μέσα από τη λειτουργία και τη συντήρηση των μονάδων, το πρόγραμμα προσφέρει σταθερή εργασία στα μέλη της τοπικής κοινωνίας και συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών ζωής τους.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε εδώ.

Δεδομένα και στοιχεία

Χώρα

Ινδία

Ομόσπονδη πολιτεία

Κεράλα

Πληθυσμός

34,6
εκατομμύρια

Αριθμός μονάδων βιοαερίου

17.000

Βελτίωση των συνθηκών ζωής για

20.000 οικογένειες
Buebchen
Πράσινη ενέργεια

Πώς συμβάλλει το βιοαέριο στην προστασία του κλίματος;

1 Η βιομάζα παράγεται από οργανικά απόβλητα ή από περιττώματα αγελάδων και άλλων ζώων.
2 Στις εγκαταστάσεις βιοαερίου, η βιομάζα, μέσω της αναερόβιας χώνευσης σε αεροστεγείς δεξαμενές, μετατρέπεται σε πολύτιμο βιοαέριο.
3 Σε χώρες όπως η Ινδία ή το Βιετνάμ, οι οικογένειες χρησιμοποιούν αυτό το αέριο για το μαγείρεμα. Το βιοαέριο μεταφέρεται κατευθείαν από τις κλειστές δεξαμενές στις μαγειρικές εστίες, μέσα από ένα δίκτυο σωληνώσεων.
4 Από τη χώνευση της βιομάζας προκύπτει ένα εμπλουτισμένο βιολογικό λίπασμα, το οποίο αντικαθιστά τα χημικά λιπάσματα και εξασφαλίζει πιο πλούσια σοδειά.
Αειφόρος ανάπτυξη

Τα οφέλη για τον άνθρωπο και το περιβάλλον

Με το περιβαλλοντικό μας πρόγραμμα στην Ινδία συμβάλλουμε στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει ο ΟΗΕ σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη:

Περισσότερες από 20.000 οικογένειες επωφελούνται από το πρόγραμμα.

Η χρήση του βιολογικού λιπάσματος ενισχύει την οικολογική γεωργία.

Οι αεροστεγείς δεξαμενές μειώνουν τη ρύπανση της ατμόσφαιρας και των υδάτων.

Οι γυναίκες ελαφρύνονται, καθώς δεν είναι πια υποχρεωμένες να διανύουν μεγάλες αποστάσεις για να μαζέψουν καυσόξυλα.

Οι συνθήκες υγιεινής βελτιώνονται μέσα από την καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων.

Δημιουργούνται θέσεις εργασίας για τον τοπικό πληθυσμό.

Οι κοινότητες αισθάνονται πιο ασφαλείς χάρη στον φωτισμό των δρόμων με τη χρήση βιοαερίου.

Η διαχείριση αποβλήτων βελτιώνεται μέσω του διαχωρισμού απορριμμάτων στο σημείο παραγωγής τους.

Η αποψίλωση των δασών για τη συλλογή καυσόξυλων περιορίζεται σημαντικά.