Όροι Αποστολής

Α) H Φαρμαπρό θα αποστείλει την παραγγελία σας στον προορισμό που έχετε ορίσει σε εύλογο χρονικό διάστημα (βλ. κατωτέρω). Σε περίπτωση δυσπρόσιτων ή απομακρυσμένων περιοχών, ενδέχεται η αποστολή και παράδοση των προϊόντων σας να απαιτεί περισσότερο χρόνο. Το κόστος της παράδοσης αναγράφεται στη φόρμα της παραγγελίας σας, πριν την υποβάλλετε.

β) Για την πλήρη ενημέρωση του πελάτη, το τελικό κόστος μεταφοράς υπολογίζεται στο καλάθι.

Ενδεικτικός πίνακας εξόδων παράδοσης και επιστροφής προϊόντος

ΕΛΛΑΔΑ

Παραγγελία άνω των 20,00€ Δωρεάν
Παραγγελία κάτω των 20,00€ 1,50 €*
Αντικαταβολή 1,50 €*
Έξοδα επιστροφής Δωρεάν

ΚΥΠΡΟΣ

Εννιαίο κόστος (flat fee) 12 €*

*Οι τιμές που αναγράφονται στην παρούσα παράγραφο, περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

γ) Η επεξεργασία των παραγγελιών που λαμβάνουμε πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 08:00 έως τις 16:00. Η επεξεργασία των παραγγελιών, που υποβάλλονται Σάββατο, Κυριακή ή σε αργίες πραγματοποιείται την επόμενη εργάσιμη μέρα. Ο χρόνος παράδοσης ενδέχεται να επηρεαστεί και από τον τρόπο πληρωμής που έχετε επιλέξει π.χ. ο χρόνος ολοκλήρωσης και εμφάνισης του τραπεζικού εμβάσματος ενδέχεται να ποικίλει ανάλογα με την Τράπεζα (συνήθως 2-3 εργάσιμες ημέρες).

δ) Για αποστολές εντός Θεσσαλονίκης, εφόσον η παραγγελία έχει πραγματοποιηθεί και επιβεβαιωθεί μέχρι τις 12:30 η παράδοση θα πραγματοποιείται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

ε) Για τις εκτός Θεσσαλονίκης αποστολές, εφόσον η παραγγελία έχει πραγματοποιηθεί και επιβεβαιωθεί μέχρι τις 12:30, η παράδοση θα πραγματοποιείται εντός 3 εργάσιμων ημερών. Σε απομακρυσμένες περιοχές ηπειρωτικής Ελλάδας, νησιά κ.λπ. η παράδοση μπορεί να φθάνει και τις 5 εργάσιμες μέρες. Για την Κύπρο ο χρόνος παράδοσης κυμαίνεται μεταξύ 2-4 εργασίμων ημερών.

ζ) Σε κάθε περίπτωση, η παράδοση της παραγγελίας δεν θα υπερβαίνει τις 30 ημέρες, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας (απεργιών συγκοινωνιακών μέσων, κακοκαιριών κλπ).

η) Ο καταναλωτής οφείλει να ελέγχει κατά την παραλαβή τα προϊόντα που παραλαμβάνει, αφού με την υπογραφή του κατά την παραλαβή επιβεβαιώνει, ότι παρέλαβε ορθώς τα προϊόντα της παραγγελίας του.

θ) Σε περίπτωση φθαρμένου προϊόντος, προϊόντος το οποίο υπέστη βλάβη κατά τη μεταφορά ή παραλαβής λάθος προϊόντος, οφείλετε να ειδοποιήσετε γραπτώς τη Φαρμαπρό εντός 3 ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας σας. Η Φαρμαπρό θα κάνει όλες τις εύλογες ενέργειες για την επίλυση του προβλήματος, στα πλαίσια που ορίζει ο Νόμος (Ν. 2251/1994).

ι) Εάν δεν παραλάβετε την παραγγελία σας μετά από την ειδοποίηση αποστολής και παρά τη σχετική ειδοποίηση από τον μεταφορέα, η Φαρμαπρό επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπαναχωρήσει από την πώληση. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο καταναλωτής θα λάβει ένα πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας με το τίμημα της πώλησης, το οποίο θα εξοφλείται από τη Φαρμαπρό με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο διενήργησε ο καταναλωτής την καταβολή του τιμήματος.